Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Ústav Informatiky
Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií - Projekty:      ->interné wiki stránky