Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Ústav Informatiky
Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Vysokovýkonné a distribuované počítanie

Informačné a na znalosti orientované technológie

Štúdium

Kontakt

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava, Slovakia
Tel./Fax: +421 2 54771004
Email: sekr.ui@savba.sk