Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied, v.v.i.