Department of Parallel and Distributed Information Processing
Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences

SlovakGrid Certification Authority (for academic & grid usage)

HPC cluster in the SIVVP project

IKT research page

Department's project WIKI page

Papers' acknowledgment - Poďakovanie projektov pri príprave článkov

This work is supported by projects VEGA 2/0167/16, EGI-Engage EU H2020-654142 (len u niekoho).

Skopírujte hore uvedenú vetu a umiestnite ju v špeciálnej sekcii "Acknowledgement", ktorá je po "Conclusion" a pred "References"
Pokiaľ využijete SIVVP cluster http://hpc.ui.savba.sk aj v spolupráci s partnermi mimo nášho oddelenia, tak poďakujte aj SIVVP projektu touto pridanou vetou v "Acknowledgement":

Simulations and technical realization were achieved on the hardware equipment obtained within SIVVP ERDF ITMS 26230120002 (http://hpc.ui.savba.sk/)

IISAS logo in vector formats

Congress Centre - Castle Smolenice [ Our info ]

Congress Centre - Hotel Academia (Stara Lesna)

Rekreačné zariadenie ÚISAV - Chata vo Vyhniach