Rodokmeň rodiny DOBRUCKÝCH

(=Dobrucky family lineage)


<- graph ->
Legenda:sk
@identifikačné číslo:           otec + matka manželky
meno narodený-umrel       + sobáš + manžel-ka narodená
priezvisko (bližšie údaje)-------------------------- umrela
    dieťa  narodené-umrelo +sobáš+ manželský partner
    ...
Od roku 1783 sú zápisy aj zo SECAV matrík, dovtedy iba z RKC matrík. Zápisy zo staršieho obdobia (pred rekatolizáciou) sme ešte neprebádali.
Legend:usa
@identification number:          father + mather of his wife
name born-died/age       + wedding date + wife born
last name (additional info)------------------------- (wife) died
    child name born-died  + wedding date + wife/husband name
    ...
Till the year 1783 information is taken from Catholic- and then also from Evangelical- parsonage registers.

Tomáš ?1697- 1776/73r      +xx.xxx.17xx+ Eva (Dobrucká)   ?-1725-?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -x.x.1767/42r
    Augustín 1749 -
******* Ján   1753 -21.dec.1813/59r
    Eva   1756 -
    Anna   1759 -
    Anna   1761 -
    Daniel  1765 -


Ján 1753 -21.dec.1813/59r    +xx.xxx.17xx+ Anna Hurbanis   ?-1750-?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -29.júl.1830/80r
@j **** Ján    1775 -23.apr.1861/90r
    Augustín 13.apr.1777 -
    Zuzana   1779 - 3.feb.1844/62r
*    Paulus   1781 -	+1806+ Eva Čermák
    Anna   3.okt.1783- 5.dec.1832 ++J.Nochta
    Elisabet 17.jan.1786-xx.xxx.1xxx ++P.Zatkalík
*    Samuel  5.máj.1788-
    Andreas 27.dec.1790-13.okt.1794

					Martin + Zuzana Dobrucký
Paulus 1781 - 7.jan.1861/82r  +3.feb.1806+ Eva Čermák ?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -?
	?
	?


Samuel 5.máj.1788-16.okt.1878/90r +14.nov.1813+ Katarína Čermák	?1796(17r.)
Dobrucký ----------------------------------------------------- -?
	Samuel	1814
	Joannes	1818
	Susanna	1820
	Samuel	1822
	Anna	1823
	Paulus	1825
	Samuel	1827
	Daniel	1828
	Paulus	1830
	Christina 1832
	Paulus	1836
	Andreas	1837

:@j:                      Ján + Zuzana Hanzlíček
Ján 1775 -23.apr.1861/90r    +27.nov.1809+ Zuzana Sládeček  20.okt.1784
Dobrucký ----------------------------------------------------- -19.jan.1860
    Susanna 10.aug.1813-25.jan.1814
    Ján   13.nov.1815-23.júl.1818
    Anna  20.sep.1818-xx.xxx.1xxx ++Kramár
@j1***	Pavel  18.feb.1821-21.nov.1881

:@j1:                      Ján + Anna Jankovich
Pavel 18.feb.1821-21.nov.1881  + 4.júl.1847+ Katerina Ribnikár 25.mar.1819-28?
Dobrucký (krajčír =tailor)------------------------------------ -30.jan.1880
@j11***	Ján   11.sep.1848- 3.júl.1916
	Anna  28.sep.1851-xx.xxx.1xxx ++P.Otépka
@j12	Pavel  4.jan.1855-xx.xxx.1926
@j13	Samuel 19.aug.1858-10.sep.1904
@j14	Matej  18.nov.1863- 7.feb.1935

:@j11:                      Pavel + Alžbeta Serátor
Ján 11.sep.1848-7.júl.1916   +20.nov.1871+ Anna Jurenka   xx.xxx.1853
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1936
	Katerina 3.dec.1872-18.mar.1875
	Ondrej 29.nov.1874- 4.jan.1926 (Wien)
@j112	Ján   17.jún.1877-?1914-28.apr.1925 +27.feb.1905+ Katerina Dobrucká @j13b
@j113**	Pavel  22.okt.1879-27.apr.1958 [ship card]                
@j114	Samuel  3.dec.1881- 2.sep.1951 ++ Anna Zelenka (Chicago,USA)
    Mária  29.mar.1884-xx.xxx.19xx +21.feb.1911+ Ján Kapsík (Milotice)
@j115	Imrich 29.nov.1886-xx.xxx.19xx ++Kristína Siváková (USA)
	Anna   8.mar.1890-xx.xxx.19xx ++Pavel Serátor

:@j112:                      Samuel + Anna Polák
Ján 17.jún.1877-xx.xxx.1925-14 +27.feb.1905+ Katerina Dobrucká @j13b 20.jan.1887
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1962
	Ján       1905-1975
@j1122	Gustáv     1907-1957    ++ Ľudmila Jankovichová
@j1123	Peter Pavel   1909      ++ Emília Chodúrová
	Martin     1913-1913
	Ľudmila     1914-1918

:@j113:                      rod.Obšajt (Rovensko)
Pavel 22.okt.1879-27.apr.1958  +22.jan.1911+ Zuzana Kukliš   26.nov.1881
Dobrucký (stolár/joiner)-------------------------------------- -22.apr.1925
	(vyženená dcéra) Anna Mária 1904-1988  +1926+ Ján Jankovich
	Emil Ján 17.aug.1911-19.mar.1984 +1950+ Anna Prouzová (Bělečko okr.Pardubice *19.1.1921+14.8.1986) Hrádek nad Nisou
.....Pavel.....         +4.júl.1926+ Anna Borsuk    22.okt.1893 
	------------------------------------------------------ -xx.de?.1969
	Ľudmila  6.máj.1927-xx.sep.1999  ++ Štefan Poláček
	Anna   13.aug.1928-14.jun.2015
	Bohumil 12.apr.1930-1x.feb.2005
@j1131*	Miroslav 18.aug.1932
	Marta   .nov.1934-24.dec.2006  ++ Pavel Čobrda

:@j114:
Samuel 3.dec.1881- 2.sep.1951  +28.aug.1910+ Anna Zelenka   xx.xxx.1888
Dobrucký (Chicago,USA)---------------------------------------- -22.apr.19xx
	Viliam Jozef 11.okt.1911 (*USA, 18 ročný späť do USA)
	Teodor     1914-?  (USA, Sobotište)
@j1143	Juraj Samuel  1915-?1997 ++ Zuzana Šimek (Sobotište, Na Hradišti)
	Amália     1916-? ++ Štefan Atanoščin (Rusovce?)
	Božena     1922  ++ Florián Valehrach

:@j12:
Pavel 4.jan.1855-xx.xxx.1926  + 2.máj.1880+ Anna Polák    26.aug.1863
Dobrucký (krajčír = tailor)----------------------------------- -21.apr.1902
@j121	Pavel  23.júl.1884 ?
@j122	Samuel  7.júl.1886-xx.xxx.19xx (USA)
@j123	Ferdinand 5.okt.1888 ?		 (Podbranč)
@j124	Matej  21.jan.1891-xx.xxx.1964 (USA,NYC,NY-Saratoga =Matthew)
	Gejza  11.máj.1893 - 1.sv.vojna
@j125	Karol  11.apr.1896-xx.xxx.1954 (Myjava, Sobotište 215)
@j126	Štefan  7.mar.1899-xx.xxx.1971
@j12a	Anna   21.nov.1901-xx.xxx.19xx (USA)
			vdova po Matejovi Šebestovi, dcéra Pavla a Zuzany Galáš
..... Pavel ................... +xx.xxx.1902+ Kristína Otepka  xx.xxx.1862
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1923
	Alžbeta 10.máj.1903 ?

:@j121:
Pavel xx.xxx.1884-xx.xxx.19xx  +xx.xxx.1919+ Alžbeta Rigáň   xx.xxx.1xxx
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx
@j1211	Dušan      xxxx  dožil sa 42r. (Stará Turá)
	Mária      xxxx  zomrela 2000 (Kunov)
	Milan      xxxx  (kríval)

:@j122:                          z Lučenca
Samuel 7.júl.1886-xx.xxx.19xx  +xx.xxx.19xx+ Gizela Staneková xx.xxx.1xxx
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx
	asi bez detí (=perhaps no children)

:@j123:                      Martin + Kristína Majtánová
Ferdinand 5.okt.1888-      +xx.xxx.1919+ Kristína Sukupčáková xxx.1899
Dobrucký (Podbranč)-------------------------------------------
	Anna      1920
	Ľudmila     1922  ++ Štefan Končitý (Prietrž)
@j1231	Ferdinand    1925:@yb11: Wilhelm xx.xxx.18xx +xx.xxx.19xx+ ? Dobrucký ----------------------------------------------------- - Viliam 1901 ??

:@j124: Matthew 21.jan.1891-xx.xxx.1964 +xx.xxx.19xx+ Suzanne Shipka xx.xxx.xxxx Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1988 @j124a Eleanor Alice xx.xxx.19xx Milan Paul xx.xxx.19xx-24.nov.2001 ++ Betty Herta 16.apr.19??-1az3.mar.2010 (bez detí =no children) :@j12a: Anna 21.nov.1901-xx.xxx.19xx +xx.xxx.19xx+ ? Hanson xx.xxx.1xxx Dobrucká ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx Charles xx.xxx.19xx (Florida, má asi 3 deti =has ~3 children) Juliet xx.xxx.19xx-xx.xxx.1979 :@j125: Štefan+Zuzana Siváček Karol 11.apr.1896-xx.xxx.1954 +9.okt.1927 Zuzana Úradníčková 12.nov.1904 Dobrucký (barveník)------------------------------------------- -xx.xxx.19xx Karol xx.xxx.19xx-24.nov.2000 (Myjava, Hrachovište, bez detí) @j1252 Pavel 30.jan.1932-xx.xxx.1992 +1952+ Anna (Myjava) Zuzana xx.xxx.19xx +1954+ Martin Duga (deti: Martin,Oľga,Viera,Ján,Zuzana) :@j126: Štefan 7.mar.1899-xx.xxx.1971 +xx.xxx.1925+ Zuzana Hanzlíček 8.máj.1899 Dobrucký ----------------------------------------------------- -??.???.1975 @j1261 Rudolf 14.apr.1926-18.sep.1989 Emília xx.xxx.1928-?apr.2001 2deti (Senica) ++I.Ševečka Marta xx.xxx.1930-xx.xx.2010? 4deti ++Mazáč (Náchod) @j1262 Branislav 19.feb.1942 :@j13: Samuel 19.aug.1858-10.sep.1904 + 2.máj.1880+ Zuzana Polák 24.feb.1862 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1940 Zuzana 22.okt.1883-xx.xxx.1960 +1902+ Pavel Luníček (zomrela v USA) @j13b Katerina 20.jan.1887-xx.xxx.1962 +1905+ Ján Dobrucký @j112 Paulina 23.jan.1897-22.sep.1937 ++ Ján Harasník
:@j14: Ján + Mária Halabrín Matej 8.nov.1863-7.feb.1935 + 3.júl.1892+ Zuzana Rigaň 2.dec.1871 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1946 @j141 Ján 28.apr.1893-xx.xxx.1948 Zuzana 26.aug.1894-xx.xxx.1962 Štefan 6.apr.1897-xx.xxx.1968 @j143 Andrej 11.dec.1899-xx.xxx.1977 Daniel 21.dec.1902-xx.xxx.1916 Mária 21.dec.1905-? ++ Štefan Havlík @j144 Matej Ludvik 10.feb.1909-? :@j143: Ján + Alžbeta Maca Andrej 11.dec.1899-xx.xxx.1977 +xx.xxx.1923+ Zuzana Halabrín xx.xxx.1897 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1931 Vlasta 1923 ++ Ivan Vrablic Lýdia 1925 ++ Karel Rozsýpal Eduard 1928 ++ Anna Chovancová .....Andrej..... +xx.xxx.1937+ Mária Halabrín xx.xxx.1902 ------------------------------------------------------ -xx.xxx.1974 :@j144: Ján + Zuzana Danišová Matej Ludvik 10.feb.1909 +xx.xxx.1932+ Kristína Kalamenová 1907 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1953 Viera 1933 ++ Ján Fojtlín Ľubomír ++ Ľudmila Slezáková Juraj + Anna Filková .....Matej Ludvik..... +xx.xxx.xxxx+ Anna Jankovichová ------------------------------------------------------

Mám aj ďalšie informácie, ale som sa rozhodol ich nedať voľne na i-net. Informácie o žijúcich nemienim voľne zverejňovať.
I have also more information but it is not free. Send me an e-mail if you want it. I am not allowed to publish personal data about still living people. Following data are not fixed or finished, you might be helping me to find the right connections!
1678 akási informácia
1698 Martinovi D. + Kataríne sa narodila dcéra Katarína

Vetva Jána, mošovského farára, narodeného v Holíči
(=Relatives of John, evang.ministery of Mošovce, born in Holíč)
:@x: Paulus ?-? +?+ Susanna Dobruczky ? Dobruczky (Holíč)--------------------------------------------- -? Susanna 16.jun.1825 -abortus- 27.7.1826 @x1 Joannes 1.nov.1827 (Ján Emanuel, mošovský farár) Susanna 24.apr.1830 Paulus 31.jan.1833-25.aug.1841 Mathias 16.nov.1835 Anna 5.mar.1843 :@x1: (zdroj: kniha od Ľudevíta z Turian) Ján 1.nov.1827-22.jan.1890 +xx.xxx.xxxx+ Amália Ľudmila Langhofer 14.apr.1825 Dobrucký (farár mošovský, nar.v Holíči)----------------------- -xxxx @x11 Ján Emanuel 15.jan.1854-19.feb.1921 (1917 podľa môjho zdroja) (kaplán v Starej Turej, biskup/arcidiakon v Hornom Lužicku, Hoyerswerda, Germany) Amália Miloslava 16.jan.1855-xx.xxx.1894 @x12 Bohumil Albert xx.xxx.1857-1920 stolár, učiteľ v Trebostove (zdroj: sučianska fara, Žilkova kniha) Mária Žofia xx.xxx.1859-11.jan.1911 (Žilina) Karol Boleslav xx.xxx.1860-20.sep.1890 (M.Ďarmoty) Cyril Michal xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx (syn Alexander, poštár v Zala Lövö, Hungary) :@x11: Ján Emanuel 15.jan.1854-1917/1921 +xx.xxx.xxxx+ ? Dobrucký (ev.a.v.biskup, Hoyerswerda, Preun.Oberlausitz)------ -xxxx @x111 Božidar xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx (farár, Altenburg i.Flüiringen, Germany) Elena xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx ++Eug. Mayer (štud.direktor, Lauben, Germany) :@x12: Teofil Albert xx.xxx.1857-xx.xxx.1920 +xx.xxx.xxxx+ Mária Hodža Dobrucký (Timothy, joiner, teacher in Podhradie)-------------- -xxxx ... @x12x Ján Daniel 18.jan.1886- 7.aug.1947 ++ Anna Cviček (USA) ... Miloš (hrebenársky majster, comb maker, Debreczen, Hungary) ... @x12y Ľudevít Teodor 17.aug.1899-19xx (Podhradie, hrebenár, železničiar, Turany) ... Oľga xx.xxx.1xxx-xx.xxx.xxxx ++ Július Koválek, Turany ... ... ... 11 chlapcov a 1 dievča(zdroj: Ľudevít) :@x12y: Ľudevít Teodor xx.xxx.1899-xx.xxx.1980? +xx.xxx.xxxx+ Vilma Bieleková 1907 Dobrucký (hrebenár, železničiar, Turany) --------------------- ? Vilma 1927 ++ Líška Ján (Turany, Mierová ulica), deti: Anna (dcéra Marta Kolštromová, Sučany), Viera, Marta (-1975), Ján Zlatica 1932-2004 ++ Weiss @x12y1 Ľudevít 1934 :@x12x: z Vrútok John Daniel 18.jan.1886-7.aug.1947 +xx.xxx.1911+ Anna Cviček 1890 Dobrucky ----------------------------------------------------- -1968 @x12x1 William Andrew 6.apr.1913-xx.okt.1978 ++ Ida @x12x2 John Frank 13.jún.1915-xx.jan.1968 ++ Victoria