Rodokmeň rodiny DOBRUCKÝCH

(=Dobrucky family lineage)


<- graph ->
Legenda:sk
@identifikačné číslo:                      otec + matka manželky
meno narodený-umrel             + sobáš + manžel-ka  narodená
priezvisko (bližšie údaje)-------------------------- umrela
        dieťa   narodené-umrelo +sobáš+ manželský partner
        ...
Od roku 1783 sú zápisy aj zo SECAV matrík, dovtedy iba z RKC matrík. Zápisy zo staršieho obdobia (pred rekatolizáciou) sme ešte neprebádali.
Legend:usa
@identification number:                    father + mather of his wife
name born-died/age              + wedding date + wife born
last name (additional info)------------------------- (wife) died
        child name born-died    + wedding date + wife/husband name
        ...
Till the year 1783 information is taken from Catholic- and then also from Evangelical- parsonage registers.

Tomáš ?1697- 1776/73r           +xx.xxx.17xx+ Eva (Dobrucká)      ?-1725-?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -x.x.1767/42r
        Augustín 1749 -
******* Ján      1753 -21.dec.1813/59r
        Eva      1756 -
        Anna     1759 -
        Anna     1761 -
        Daniel   1765 -


Ján 1753 -21.dec.1813/59r       +xx.xxx.17xx+ Anna Hurbanis     ?-1750-?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -29.júl.1830/80r
@j **** Ján        1775 -23.apr.1861/90r
        Augustín 13.apr.1777 -
        Zuzana     1779 - 3.feb.1844/62r
*       Paulus     1781 -	+1806+ Eva Čermák
        Anna      3.okt.1783- 5.dec.1832  ++J.Nochta
        Elisabet 17.jan.1786-xx.xxx.1xxx  ++P.Zatkalík
*       Samuel    5.máj.1788-
        Andreas  27.dec.1790-13.okt.1794

					Martin + Zuzana Dobrucký
Paulus 1781 - 7.jan.1861/82r    +3.feb.1806+ Eva Čermák ?
Dobrucký ----------------------------------------------------- -?
	?
	?


Samuel 5.máj.1788-16.okt.1878/90r +14.nov.1813+ Katarína Čermák	?1796(17r.)
Dobrucký ----------------------------------------------------- -?
	Samuel	1814
	Joannes	1818
	Susanna	1820
	Samuel	1822
	Anna	1823
	Paulus	1825
	Samuel	1827
	Daniel	1828
	Paulus	1830
	Christina 1832
	Paulus	1836
	Andreas	1837

:@j:                                            Ján + Zuzana Hanzlíček
Ján 1775 -23.apr.1861/90r       +27.nov.1809+ Zuzana Sládeček   20.okt.1784
Dobrucký ----------------------------------------------------- -19.jan.1860
        Susanna 10.aug.1813-25.jan.1814
        Ján     13.nov.1815-23.júl.1818
        Anna    20.sep.1818-xx.xxx.1xxx  ++Kramár
@j1***	Pavel   18.feb.1821-21.nov.1881

:@j1:                                            Ján + Anna Jankovich
Pavel 18.feb.1821-21.nov.1881   + 4.júl.1847+ Katerina Ribnikár 25.mar.1819-28?
Dobrucký (krajčír =tailor)------------------------------------ -30.jan.1880
@j11***	Ján     11.sep.1848- 3.júl.1916
	Anna    28.sep.1851-xx.xxx.1xxx  ++P.Otépka
@j12	Pavel    4.jan.1855-xx.xxx.1926
@j13	Samuel  19.aug.1858-10.sep.1904
@j14	Matej   18.nov.1863- 7.feb.1935

:@j11:                                            Pavel + Alžbeta Serátor
Ján 11.sep.1848-7.júl.1916      +20.nov.1871+ Anna Jurenka      xx.xxx.1853
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1936
	Katerina 3.dec.1872-18.mar.1875
	Ondrej  29.nov.1874- 4.jan.1926 (Wien)
@j112	Ján     17.jún.1877-?1914-28.apr.1925 +27.feb.1905+ Katerina Dobrucká @j13b
@j113**	Pavel   22.okt.1879-27.apr.1958 [ship card]                                
@j114	Samuel   3.dec.1881- 2.sep.1951 ++ Anna Zelenka (Chicago,USA)
        Mária   29.mar.1884-xx.xxx.19xx +21.feb.1911+ Ján Kapsík (Milotice)
@j115	Imrich  29.nov.1886-xx.xxx.19xx ++Kristína Siváková (USA)
	Anna     8.mar.1890-xx.xxx.19xx ++Pavel Serátor

:@j112:                                           Samuel + Anna Polák
Ján 17.jún.1877-xx.xxx.1925-14  +27.feb.1905+ Katerina Dobrucká @j13b 20.jan.1887
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1962
	Ján             1905-1975
@j1122	Gustáv          1907-1957       ++ Ľudmila Jankovichová
@j1123	Peter Pavel     1909            ++ Emília Chodúrová
	Martin          1913-1913
	Ľudmila         1914-1918

:@j113:                                           rod.Obšajt (Rovensko)
Pavel 22.okt.1879-27.apr.1958   +22.jan.1911+ Zuzana Kukliš     26.nov.1881
Dobrucký (stolár/joiner)-------------------------------------- -22.apr.1925
	(vyženená dcéra) Anna Mária 1904-1988   +1926+  Ján Jankovich
	Emil Ján 17.aug.1911-19.mar.1984 +1950+ Anna Prouzová (Bělečko okr.Pardubice *19.1.1921+14.8.1986) Hrádek nad Nisou
.....Pavel.....                 +xx.xxx.1926+ Anna Borsuk       22.okt.1893
	------------------------------------------------------ -xx.xxx.1969
	Ľudmila   6.máj.1927-xx.sep.1999    ++ Štefan Poláček
	Anna     13.aug.1928-14.jun.2015
	Bohumil  12.apr.1930-1x.feb.2005
@j1131*	Miroslav 18.aug.1932
	Marta      .nov.1934-24.dec.2006    ++ Pavel Čobrda

:@j114:
Samuel 3.dec.1881- 2.sep.1951   +28.aug.1910+ Anna Zelenka      xx.xxx.1888
Dobrucký (Chicago,USA)---------------------------------------- -22.apr.19xx
	Viliam Jozef  11.okt.1911 (*USA, 18 ročný späť do USA)
	Teodor          1914-?    (USA, Sobotište)
@j1143	Juraj Samuel    1915-?1997 ++ Zuzana Šimek (Sobotište, Na Hradišti)
	Amália          1916-?  ++ Štefan Atanoščin (Rusovce?)
	Božena          1922    ++ Florián Valehrach

:@j12:
Pavel 4.jan.1855-xx.xxx.1926    + 2.máj.1880+ Anna Polák        26.aug.1863
Dobrucký (krajčír = tailor)----------------------------------- -21.apr.1902
@j121	Pavel    23.júl.1884 ?
@j122	Samuel    7.júl.1886-xx.xxx.19xx (USA)
@j123	Ferdinand 5.okt.1888 ?		 (Podbranč)
@j124	Matej    21.jan.1891-xx.xxx.1964 (USA,NYC,NY-Saratoga =Matthew)
	Gejza    11.máj.1893 - 1.sv.vojna
@j125	Karol    11.apr.1896-xx.xxx.1954 (Myjava, Sobotište 215)
@j126	Štefan    7.mar.1899-xx.xxx.1971
@j12a	Anna     21.nov.1901-xx.xxx.19xx (USA)
			vdova po Matejovi Šebestovi, dcéra Pavla a Zuzany Galáš
..... Pavel ................... +xx.xxx.1902+ Kristína Otepka   xx.xxx.1862
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1923
	Alžbeta  10.máj.1903 ?

:@j121:
Pavel xx.xxx.1884-xx.xxx.19xx   +xx.xxx.1919+ Alžbeta Rigáň     xx.xxx.1xxx
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx
@j1211	Dušan           xxxx    dožil sa 42r. (Stará Turá)
	Mária           xxxx    zomrela 2000 (Kunov)
	Milan           xxxx    (kríval)

:@j122:                                                   z Lučenca
Samuel 7.júl.1886-xx.xxx.19xx   +xx.xxx.19xx+ Gizela Staneková  xx.xxx.1xxx
Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx
	asi bez detí (=perhaps no children)

:@j123:                                           Martin + Kristína Majtánová
Ferdinand 5.okt.1888-           +xx.xxx.1919+ Kristína Sukupčáková xxx.1899
Dobrucký (Podbranč)-------------------------------------------
	Anna            1920
	Ľudmila         1922    ++ Štefan Končitý (Prietrž)
@j1231	Ferdinand       1925:@yb11: Wilhelm xx.xxx.18xx +xx.xxx.19xx+ ? Dobrucký ----------------------------------------------------- - Viliam 1901 ??

:@j124: Matthew 21.jan.1891-xx.xxx.1964 +xx.xxx.19xx+ Suzanne Shipka xx.xxx.xxxx Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1988 @j124a Eleanor Alice xx.xxx.19xx Milan Paul xx.xxx.19xx-24.nov.2001 ++ Betty Herta 16.apr.19??-1az3.mar.2010 (bez detí =no children) :@j12a: Anna 21.nov.1901-xx.xxx.19xx +xx.xxx.19xx+ ? Hanson xx.xxx.1xxx Dobrucká ----------------------------------------------------- -xx.xxx.19xx Charles xx.xxx.19xx (Florida, má asi 3 deti =has ~3 children) Juliet xx.xxx.19xx-xx.xxx.1979 :@j125: Štefan+Zuzana Siváček Karol 11.apr.1896-xx.xxx.1954 +9.okt.1927 Zuzana Úradníčková 12.nov.1904 Dobrucký (barveník)------------------------------------------- -xx.xxx.19xx Karol xx.xxx.19xx-24.nov.2000 (Myjava, Hrachovište, bez detí) @j1252 Pavel 30.jan.1932-xx.xxx.1992 +1952+ Anna (Myjava) Zuzana xx.xxx.19xx +1954+ Martin Duga (deti: Martin,Oľga,Viera,Ján,Zuzana) :@j126: Štefan 7.mar.1899-xx.xxx.1971 +xx.xxx.1925+ Zuzana Hanzlíček 8.máj.1899 Dobrucký ----------------------------------------------------- -??.???.1975 @j1261 Rudolf 14.apr.1926-18.sep.1989 Emília xx.xxx.1928-?apr.2001 2deti (Senica) ++I.Ševečka Marta xx.xxx.1930-xx.xx.2010? 4deti ++Mazáč (Náchod) @j1262 Branislav 19.feb.1942 :@j13: Samuel 19.aug.1858-10.sep.1904 + 2.máj.1880+ Zuzana Polák 24.feb.1862 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1940 Zuzana 22.okt.1883-xx.xxx.1960 +1902+ Pavel Luníček (zomrela v USA) @j13b Katerina 20.jan.1887-xx.xxx.1962 +1905+ Ján Dobrucký @j112 Paulina 23.jan.1897-22.sep.1937 ++ Ján Harasník
:@j14: Ján + Mária Halabrín Matej 8.nov.1863-7.feb.1935 + 3.júl.1892+ Zuzana Rigaň 2.dec.1871 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1946 @j141 Ján 28.apr.1893-xx.xxx.1948 Zuzana 26.aug.1894-xx.xxx.1962 Štefan 6.apr.1897-xx.xxx.1968 @j143 Andrej 11.dec.1899-xx.xxx.1977 Daniel 21.dec.1902-xx.xxx.1916 Mária 21.dec.1905-? ++ Štefan Havlík @j144 Matej Ludvik 10.feb.1909-? :@j143: Ján + Alžbeta Maca Andrej 11.dec.1899-xx.xxx.1977 +xx.xxx.1923+ Zuzana Halabrín xx.xxx.1897 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1931 Vlasta 1923 ++ Ivan Vrablic Lýdia 1925 ++ Karel Rozsýpal Eduard 1928 ++ Anna Chovancová .....Andrej..... +xx.xxx.1937+ Mária Halabrín xx.xxx.1902 ------------------------------------------------------ -xx.xxx.1974 :@j144: Ján + Zuzana Danišová Matej Ludvik 10.feb.1909 +xx.xxx.1932+ Kristína Kalamenová 1907 Dobrucký ----------------------------------------------------- -xx.xxx.1953 Viera 1933 ++ Ján Fojtlín Ľubomír ++ Ľudmila Slezáková Juraj + Anna Filková .....Matej Ludvik..... +xx.xxx.xxxx+ Anna Jankovichová ------------------------------------------------------

Mám aj ďalšie informácie, ale som sa rozhodol ich nedať voľne na i-net. Informácie o žijúcich nemienim voľne zverejňovať.
I have also more information but it is not free. Send me an e-mail if you want it. I am not allowed to publish personal data about still living people. Following data are not fixed or finished, you might be helping me to find the right connections!
1678 akási informácia
1698 Martinovi D. + Kataríne sa narodila dcéra Katarína

Vetva Jána, mošovského farára, narodeného v Holíči
(=Relatives of John, evang.ministery of Mošovce, born in Holíč)
:@x: Paulus ?-? +?+ Susanna Dobruczky ? Dobruczky (Holíč)--------------------------------------------- -? Susanna 16.jun.1825 -abortus- 27.7.1826 @x1 Joannes 1.nov.1827 (Ján Emanuel, mošovský farár) Susanna 24.apr.1830 Paulus 31.jan.1833-25.aug.1841 Mathias 16.nov.1835 Anna 5.mar.1843 :@x1: (zdroj: kniha od Ľudevíta z Turian) Ján 1.nov.1827-22.jan.1890 +xx.xxx.xxxx+ Amália Ľudmila Langhofer 14.apr.1825 Dobrucký (farár mošovský, nar.v Holíči)----------------------- -xxxx @x11 Ján Emanuel 15.jan.1854-19.feb.1921 (1917 podľa môjho zdroja) (kaplán v Starej Turej, biskup/arcidiakon v Hornom Lužicku, Hoyerswerda, Germany) Amália Miloslava 16.jan.1855-xx.xxx.1894 @x12 Bohumil Albert xx.xxx.1857-1920 stolár, učiteľ v Trebostove (zdroj: sučianska fara, Žilkova kniha) Mária Žofia xx.xxx.1859-11.jan.1911 (Žilina) Karol Boleslav xx.xxx.1860-20.sep.1890 (M.Ďarmoty) Cyril Michal xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx (syn Alexander, poštár v Zala Lövö, Hungary) :@x11: Ján Emanuel 15.jan.1854-1917/1921 +xx.xxx.xxxx+ ? Dobrucký (ev.a.v.biskup, Hoyerswerda, Preun.Oberlausitz)------ -xxxx @x111 Božidar xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx (farár, Altenburg i.Flüiringen, Germany) Elena xx.xxx.18xx-xx.xxx.19xx ++Eug. Mayer (štud.direktor, Lauben, Germany) :@x12: Teofil Albert xx.xxx.1857-xx.xxx.1920 +xx.xxx.xxxx+ Mária Hodža Dobrucký (Timothy, joiner, teacher in Podhradie)-------------- -xxxx ... @x12x Ján Daniel 18.jan.1886- 7.aug.1947 ++ Anna Cviček (USA) ... Miloš (hrebenársky majster, comb maker, Debreczen, Hungary) ... @x12y Ľudevít Teodor 17.aug.1899-19xx (Podhradie, hrebenár, železničiar, Turany) ... Oľga xx.xxx.1xxx-xx.xxx.xxxx ++ Július Koválek, Turany ... ... ... 11 chlapcov a 1 dievča(zdroj: Ľudevít) :@x12y: Ľudevít Teodor xx.xxx.1899-xx.xxx.1980? +xx.xxx.xxxx+ Vilma Bieleková 1907 Dobrucký (hrebenár, železničiar, Turany) --------------------- ? Vilma 1927 ++ Líška Ján (Turany, Mierová ulica), deti: Anna (dcéra Marta Kolštromová, Sučany), Viera, Marta (-1975), Ján Zlatica 1932-2004 ++ Weiss @x12y1 Ľudevít 1934 :@x12x: z Vrútok John Daniel 18.jan.1886-7.aug.1947 +xx.xxx.1911+ Anna Cviček 1890 Dobrucky ----------------------------------------------------- -1968 @x12x1 William Andrew 6.apr.1913-xx.okt.1978 ++ Ida @x12x2 John Frank 13.jún.1915-xx.jan.1968 ++ Victoria