Projekt: ESF, OP VaV -- 2008/4.1/01 -- SORO, 26240120005

Názov projektu: „Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart
technológie, systémy a služby“

Obdobie realizácie: 05/2009 – 12/2010

Ciele projektu: Vybudovanie infraštruktúry pre Smart technológie, systémy a
služby za účelom vytvorenia centra excelnetnosti v predmetnom výskume.
Zvýšenie kvality špičkových výskumno-vzdelávacích pracovísk smart
technológií, systémov a služieb so strategickým významom pre rozvoj
hospodárstva a spoločnosti.

Rozpočet projektu: 42 100 000,-Sk

Koordinátor: STU v Bratislave

Partneri: UI SAV, MLC - Medzinárodné laserové centrum