Paralelné spracovanie 1.ročník inžinierskeho štúdia Letný semester 2001/2002
prednášajúci: Ing. Ladislav Hluchý, CSc. hluchy&046;ui&064;savba&046;sk štvrtok 8:15 CD-35
asistent: Ing. Miroslav Dobrucký dobrucky&046;ui&064;savba&046;sk streda 14:00, 15:55 D-216
http://ups.savba.sk/PASP/

Podmienky absolvovania predmetu: získanie zápočtu, získanie príslušného počtu bodov zo záverečného testu. Podmienky získania zápočtu:

  1. odovzdať riešenia všetkých úloh zadaných na cvičeniach najneskôr do 1.apríla a xx.mája.2001.
  2. získať aspoň 56 % bodov z celkového hodnotenia úloh. Riešenia úloh odovzdané po určených termínoch nie sú bodovo hodnotené.
Hodnotenie úloh na cvičeniach: max.25 bodov, z čoho 56 % je 14 bodov.
Záverečný test: max.75 bodov.
Výsledné hodnotenie: 25 + 75 = 100 bodov, z čoho je potrebné získať aspoň 56 bodov.


Hardware: výpočtové prostriedky v učebni - ~9xSPARC slc, 2xSPARC sc, 2xDEC decdl, 1x Pentium (server - Celeron 400MHz) . . . + ostatné dostupné počítače na KIVT FEI STU: 1xDEC dec3, 1x UltraSPARC
(16-procesorové PVM)

Software: PVM 3.3, PVM 3.4, ANSI C, MPI, OS: FreeBSD (arrakis), NetBSDSparc (slc, sc), NetBSDPMax (dec), Solaris2.7 (shine)