Cieľ: vyskúšať si spoluprácu procesov cez členstvo v skupine. Group funkcie: bariéra, reduce, scatter, gather, join, leave, broadcast, gsize. Program trsg (the r s g).
Skopírujte si celý adresár ~dobrucky/group (2 súbory) niekam k sebe, trebárs tiež priamo do domovského adresára. Skontrolujte súbor Makefile (- nastavte si cestu kam budete ukladať object subory a vykonateľné programy pre PVM). Skompilujte príkazom make na všetkých typoch architektúr. (ssh stroj "cd group;make")

Naštartujte PVM (stačí na jedinom stroji - arrakis) a vykonajte skompilovaný program trsg.

Úloha- otázky:
- k čomu je potrebná synchronizácia cez bariéru? Skúste ju zakomentovať a vysvetlite, aká chyba môže nastať. (Podľa manuálu k funkcii pvm_reduce treba procesy synchronizovať explicitne. Musí byť stabilný počet členov v skupine, pokiaľ root neukončí reduce.)
- kedy inokedy dochádza k synchronizácii procesov?

Poznámka: ak group server nebeží na arrakis-ovi, tak budú problémy, keďže sa navzájom nevidia sc a slc.

Po skončení zmažte nepotrebné binárky! (make clean) Taktiež zastavte PVM démonov! (pvm> halt)


Podrobné informácie o algoritme a pôvodné zdrojové kódy nájdete v inštalácii PVM ($PVM_ROOT/gexamples/trsg.c) alebo aj tu). K nim bolo vhodné spraviť nejaký Makefile.