P a r a G r a p h

Slúži na grafické zobrazenie behu paralelného programu, ktorý vygeneroval trace file formátu nPICL, po jeho skončení (post-mortem performance visualization).

Spustíte ho príkazom:
arrakis> PG [-e rcfile] [tracefile]

Je prekompilovaný len pre FREEBSD (arrakis). Manuálnu stránku vyvoláte príkazom:
arrakis> man pg