Plán cvičení z predmetu Paralelné spracovanie             Učebňa D-216

Všeobecné informácie         PVM-Manual         MPI-Manual         -Novinky-
Posledná modifikácia =

Tieto stránky bez diakritiky

krúžok12
streda14.00-15.4015.55-17.35
Učebňa býva otvorená aj mimo vyučovania, nech sa páči využívať dostupný strojový čas. Po skončení zmažte nepotrebné binárky! (make clean) Taktiež zastavte PVM démonov! (pvm> halt)

Téma
13.2. úvod: praktické a organizačné veci (zriadenie konta, ssh, spustenie PVM)
20.2. calcpi - výpočet čísla PI,   PVM a MPI prednáška (z 21.2.)
27.2. calcpi v MPI, prvé zadanie
  6.3. timing - meranie komunikačného času, samostatná práca na zadaní
13.3. group - použitie dynamickej skupiny, samostatná práca, možnosť odovzdať zadanie
20.3. samostatná práca na zadaniach
27.3. druhé zadanie , samostatná práca na zadaniach, možnosť odovzdať zadanie
  3.4. posledný termín odovzdania prvého zadania - už odovzdali
10.4. samostatná práca na zadaní, možnosť odovzdať zadanie
17.4. -//-
24.4. samostatná práca na zadaní
doporučený termín na odovzdanie zadania
  1.5.
voľno
posledný termín odovzdania druhého zadania do 6.mája rána (9:00)
(včítane dokumentácie: PostScript, PDF alebo word) - elektronicky
  8.5. voľno, náhradný termín:
  13.5.pondelok 14:00-17:40 - bodovanie

Kontakt na asistenta. ->ako tam prísť pre zápočet (po predchádzajúcej dohode)
Zaujímavé linky: PVM, quick reference card, PVM prednáška, PVM-Manual
porovnanie PVM s MPI, MPI, príručka MPICH, MPI prednáška, praktické informácie